Snelle en veilige verankering balkons met veel voordelen!

Snelle en veilige verankering balkons met veel voordelen

Schöck Isokorf staat alom bekend om het voorkomen van koudebruggen en warmteverlies. Met het nieuwe IClick-systeem voor prefab vloeren en balkons wordt de montage aan een appartement een fluitje van een cent. Het is een oplossing die talloze voordelen kent, beaamt ook prefab producent Heembeton.

“We willen geen rocket science van onze techniek maken.”

De nieuwe, innovatieve toepassing van IClick komt boven op de superieure eigenschappen van de al veel langer bestaande Isokorf. Als het gaat om het voorkomen van koudebruggen tussen een woning of appartement en de balkons of galerijen die eraan worden gemonteerd, is er geen betere op de markt. Zeker nu isoleren vooropstaat, is het voorkomen van thermische lekken en condensatie steeds belangrijker geworden.
Geert Pannekoek, sales manager bij Schöck: “We willen geen rocket science van onze techniek maken, maar er is wel speciale technologie voor nodig om het thermisch lekken te voorkomen. Zeker als je in de winter en zomer enorme temperatuurverschillen moet overwinnen. Balkons kunnen krimpen en uitzetten en daar is onze technologie helemaal op beproefd.”

Isokorf

Schock Isokorf is een constructief verankeringssysteem dat bouwdelen thermisch scheidt en daarmee de schadelijke effecten van koudebruggen minimaliseert. Er zijn verschillende Isokorf-elementen verkrijgbaar als onderdeel van de constructie en van perfecte aansluitingen. Isokorf wordt toegepast bij het verankeren van balkons, galerijen, luifels, borstweringen en dakopstanden.

Voor elke situatie heeft Isokorf een oplossing.

“Isokorf bestaat uit trek- en drukstaven gemaakt van roestvrijstaal (rvs) en normaal wapeningstaal”, aldus Pannekoek. “Die worden in onze fabriek met een smeltlas aan elkaar gelast. Het betreft een speciaal type rvs dat ervoor zorgt dat de koudebrug in combinatie met isolatiemateriaal eromheen zo goed mogelijk gedijt. Zo wordt de sterkte van de staven niet aangetast en blijft de krachtwerking volledig intact. Dat is vooral van belang bij grote temperatuurverschillen en natuurlijk bij hoge belastingen.”

“Bovendien was het ook al jaren onze eigen wens om balkons droog te kunnen verbinden.”

De losse Isokorf-onderdelen worden normaal gesproken op de bouwplaats in nat beton aangebracht. Erik de Vries (Heembeton): “In nieuwbouw wordt vaak gekozen voor een prefab breedplaatvloer, die met 20 centimeter betonmortel afgegoten wordt. Daarvoor nog komt, met een tijdelijke ondersteuning, het balkon eraan. Uit het balkon steken de staven die in die vloer worden gestoken. Dat is een natte verbinding, met allemaal kisten en steunen, die gevoelig is voor fouten en veel tijd kost.”

“In Nederland wordt meer en meer prefab gebouwd en wij ontvangen daarom steeds vaker de vraag of er ook een droge oplossing voor de Isokorf is”, vervolgt De Vries. “Bovendien was het ook al jaren onze eigen wens om balkons droog te kunnen verbinden. We willen geen betonmortel meer zien op de bouwplaats. Vandaar dat we contact zochten met Schöck, dat hier al mee bezig was en de Isokorf IClick creëerde.”

Dat systeem wordt nu voortaan in twee afzonderlijke delen in het beton gegoten bij Heembeton en bij de balkonfabrikant, waarna de voltooiing van de montage op de bouwplaats slechts enkele eenvoudige handelingen vereist. Pannekoek: “Dit systeem maakt het mogelijk om het balkon met een kraan en zonder ondersteuning in tien à vijftien minuten te monteren.”

Prefab-producent Heembeton

Heembeton is producent, leverancier en technisch adviseur van prefab producten en ziet de laatste jaren een sterke groei van de appartementenmarkt. Erik de Vries: “Daar zijn we ons vorig jaar meer in gaan verdiepen. Voor ons is het ook interessant dat aannemers steeds conceptmatiger willen werken en dan helpt prefab enorm. Aannemers die met prefab aan de slag willen gaan hebben daar allerlei redenen voor. De bouwplaats is bijvoorbeeld klein, ze willen snel bouwen of ze willen het project snel renderend maken. Prefab dwingt je om van tevoren goed na te denken over het project en niet elke keer het wiel opnieuw uit te vinden. Dat vinden we in de bouw fantastisch, maar het is niet erg efficiënt. Wij willen echter niet per se allemaal standaardproducten maken. Dat is wel vaak de eerste gedachte die bij prefab opkomt. Wij vinden het vooral belangrijk dat het proces gestandaardiseerd is.” Met Isokorf IClick is die strategie verder verbeterd.

“De huidige gebouwen worden steeds mooier en aparter ontworpen”, vervolgt Pannekoek. “En balkons worden vaak lukraak en speels verdeeld over de gevel, wat voor complexe en dure ondersteuningsconstructies kan zorgen. Binnenstedelijke bouwprojecten moeten het echter vaker doen met minder ruimte op en rond de bouwplaats. Dit vraagt om efficiënte oplossingen en dat kan met IQlick. Daarbij zijn bouwers vrij om ‘even’ een balkon ‘tussendoor’ te monteren.”

Balkons worden ook steeds groter, wat kwalitatief hoogwaardigere verbindingen vraagt. Ook dat wordt met IClick gewaarborgd. De Vries: “Op de bouwplaats heeft het beton dat gegoten wordt meestal een druksterkte van 25 tot 35 N/mm2. In de prefab betonindustrie zijn de betonkwaliteiten veel hoger. De vloer met het IClick-systeem krijgt een druksterkte van 67 N/mm2. Daardoor word je verbinding dus veel sterker. De verankering van de wapeningsstaven van Isokorf is dan ook beter. Je kunt dan twee dingen doen: een zwaarder balkon toepassen of de staaf iets korter of dunner maken.” Pannekoek schat dat Schöck, met inachtneming van dezelfde kwaliteit en veiligheid, 15 tot 20 procent op het materiaal kan besparen.

De andere voordelen zijn ook legio, te beginnen met het precies op elkaar laten aansluiten van de bouwmaterialen. Pannekoek: “De maatvoering en toleranties zijn hierbij cruciaal en daarom prefereren wij inbouw in een fabrieksmatige omgeving.” Daarover voegt De Vries toe: “Schöck heeft het goed doordacht met de standaardisatie van de aansluiting. Daardoor kunnen wij ons ook op standaardisatie focussen en IClick elke keer op dezelfde manier instorten en met dezelfde uitgangspunten, waardoor de kwaliteit ultiem geborgd is.”

“De complexiteit van het inbouwen is veel groter dan bijvoorbeeld bij een stopcontact. Er komt veel meer wapening bij kijken en het moet veel maatvaster. Omdat het zo veel moeilijker is, kun je het juist beter in de fabriek doen. Wij gebruiken de modernste, stalen kistwerken, die maatvaster zijn. De Isokorf wordt hier plat op een stalen mal gelegd, waarna die wordt ingestort met beton en uit het zicht verdwijnt in de vloer.”

“Met IClick is het monteren van balkons dan geen probleem meer.”

Geen steigers

Naast de voordelen van een gestandaardiseerde productie, waarop Schöck van tijd tot tijd ook op toeziet, zijn er de grote voordelen op de bouwplaats. De tijdwinst en het geringe ruimtebeslag zijn al genoemd, evenals het moment van monteren dat de aannemer veel ruimte in de planning geeft. Het perfect en exact in beton gieten is ter plekke ook geen issue meer, en dus ook geen risico. En dan hebben we het nog niet gehad over het ontbreken van ondersteunende kolommen of consoles en vooral: van steigers.
“Het bouwen in de hoogte en zonder steigers is sterk in opkomst”, aldus De Vries. “Met IClick is het monteren van balkons dan geen probleem meer. Ook modulair bouwen wint in bouwend Nederland aan populariteit en dan zijn dit soort prefab oplossingen ideaal.” Met andere woorden: het systeem past ook perfect in een circulair bouwplan.

Met alle voordelen is het duidelijk dat de twee partners met het toepassen van IClick grote winsten in efficiëntie behalen en samen extra veel meerwaarde genereren. Pannekoek tot slot: “Wij willen de Intel onder de balkons worden. Als er een Intel-processor in een computer zit, weet je dat het goed is. Dat geldt ook voor Isokorf IClick, waarmee je met het grootste gemak massieve balkons kunt maken en achteraf monteren.”