Energiereductie Heembeton

Vanuit Heembeton B.V., vestiging Lelystad, zijn we al enkele jaren bezig met het monitoren van ons energieverbruik met als doel om het gebruik te reduceren en de energiestromen efficiënter in te zetten.

Hoe gaaf is het dan dat we sinds 2022 het jaarverbruik van aardgas (Scope 1) met ruim 40% en van elektra (Scope 2) met ruim 35% hebben kunnen reduceren ten opzichte van 2017?

Hierin hebben we geen nieuwe technieken of zonnepanelen voor ingezet, maar hebben we ons steeds de vraag gesteld “Is het nodig om voor deze stap aardgas of elektra te gebruiken of kan dit ook anders?“. De uitkomsten spreken boekdelen, als we deze energieverbruiken doorrekenen in producten is de CO2-uitstoot die we deze in de afgelopen jaren op energie ruim 40% gereduceerd! (Reductie is berekend aan de hand van de emissiefactoren op https://www.co2emissiefactoren.nl)

Om de getallen wat meer te laten spreken, de reductie van de gebruikte energie zoals we die hebben gerealiseerd ten opzichte van 2017, staat gelijk aan het jaarverbruik ruim 175 huishoudens voor zowel het aardgas- als het elektraverbruik! Uitgangspunt zijn de gemiddelde verbruiken van huishoudens volgens https://www.cbs.nl/

Ook in 2023 gaat het ons lukken om het energieverbruik verder te reduceren, naar verwachting zal dit 15% lager uitpakken als 2022. Waarbij we nog steeds aan de knoppen in ons proces blijven draaien. Wil niet zeggen dat we stilzitten en ons nog niet verdiepen in de mogelijkheden om “gasloos” te gaan, hierin zijn we ook actief en hopen hier begin 2024 verdere opvolging aan te kunnen geven.

Het mooie is dat een ieder binnen het productieproces meedenkt in verdere verbeteringen en optimalisaties, kortom duurzaamheid werkt bij Heembeton aanstekelijk! En dat is iets, waar wij trots op mogen zijn!

Samen bouwen wij de toekomst.