De Nevanco Groep was op haar beurt een onderdeel van moedermaatschappij Amstelland Concernbeheer. Amstelland Concernbeheer fuseerde vervolgens en werd NBM-Amstelland N.V.

De activiteiten van Nevanco Groep waren door de fusies inmiddels zodanig breed dat men een splitsing van de activiteiten nodig vond. Er ontstonden bouwbedrijven, die onder de naam Nevanco Woningbouw in de markt werden gepresenteerd en een productiebedrijf dat onder de naam Heembeton verder ging. Heembeton beschikte in die tijd over drie productievestigingen: Lelystad, Hasselt en Beringe.

In 1991 heeft Heembeton zich los gemaakt van de Nevanco Groep en is zij een zelfstandige dochter van NBM-Amstelland N.V. geworden. De Heembetongroep (inmiddels bestaande uit de vestigingen Lelystad, Hasselt en Beringe, aangevuld met Alvon Bouwsystemen in Veenoord) vormde een onderdeel van de divisie Cementbouw Handel & Industrie. In januari 2001 is de vestiging van Heembeton in Hasselt zelfstandig verder gegaan als Heembeton Vloersystemen B.V. Heembeton behield de cascovestigingen in Lelystad, Bering en Veenoord.

In 2003 is Cementbouw in handen gekomen van het Ierse CRH. Het Hasseltse Heembeton Vloersystemen werd, als gevolg daarvan, een onderdeel van Dycore Systeemvloeren. Daarmee werd onze organisatie het enige bedrijf dat de naam Heembeton nog mocht voeren. In 2004 is besloten de productie uit Beringe over de brengen naar Lelystad. Vanaf deze tijd zijn er nog twee vestigingen, te weten Lelystad en Veenoord.

 

In het kader van 60 jaar Heembeton vullen wij deze pagina gedurende het jaar 2024 aan met een aantal mooie projecten die wij gebouwd hebben.

Isala ziekenhuis te Zwolle

La Liberté te Groningen