Martijn Deterink van Nijhuis Bouw over de samenwerking met Heembeton

Heembeton gelooft dat door een optimale samenwerking met haar klanten de beste resultaten behaald worden op het gebied van kwaliteit, opbrengsten (minder faalkosten) en doorloopsnelheid. Door de opgerichte klantenteams van Heembeton werken onze klanten met vaste contactpersonen, waardoor inzicht in elkaars processen, kennis en ervaringen gedeeld worden en resulteren in de slimste oplossingen.

“De ideale woning kunnen wij alleen gezamenlijk bereiken”

Nijhuis Bouw B.V. en Heembeton werken al lang samen. De woningbouwspecialist, die al ruim 110 jaar bestaat, heeft het Trento-concept ontwikkeld. Martijn Deterink, medewerker van de afdeling bouwprocesontwikkeling (de afdeling die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van het Trento concept), is daarom de juiste persoon om het gesprek mee aan te gaan over het Trento-concept en de samenwerking met Heembeton.

Wat houdt het Trento-concept in?

Met dit concept bouwen wij een ideale woning met vaste componenten en een verzekerde kwaliteit die voldoet aan de wensen en eisen van de bewoner en de opdrachtgever.

Het concept kun je zien als een kast waarin de oplossing voor de opdrachtgever al in ligt. Het bestaat uit 4 vaste elementen waar wij elk ontwerp aan toetsen. De vaste elementen zijn het bouwsysteem, het proces, de co-makers en de organisatie.  Door de herhaling en evaluatie kunnen wij de processen verbeteren, kosten laag houden en faalkosten verminderen.

Waarom hebben jullie gekozen voor het prefab bouwsyteem?

De toepassing voor prefab bouwonderdelen zorgt voor een verzekerde kwaliteit. De productie vindt onder ideale fabrieksomstandigheden plaats en zorgt voor een hogere productiviteit en een snellere realisatie op de bouw.

Ook een vast element zijn de co-makers. Waarom kiezen jullie hiervoor?

Wij streven naar ‘het ideale product’, zowel qua kwaliteit als prijs. Door intensief samen te werken met vaste partners bereiken we dit.  We staan open en leren van elkaar.

Voor de prefab-elementen is Heembeton co-maker.

Ja, dat klopt. Wij werken al lang samen en sinds 2008 is Heembeton een co-maker.

Waarom hebben jullie gekozen voor Heembeton?

Vanwege de geïndustrialiseerde fabriek (4.0) in Lelystad. Hierdoor kunnen wij de individuele wens van de klant eenvoudig doorvoeren, omdat per element de mal opnieuw wordt opgemaakt. Daarnaast heeft het bouwsysteem van Heembeton een technisch voordeel. De gevel wordt namelijk voorlangs geplaatst in plaats van op de vloeren, waardoor wij de kozijnen hoger, maar ook lager kunnen plaatsen. Samen werken als co-makers betekent vertrouwen hebben in elkaar. Vertrouwen in de juiste mensen en in de juiste producten. En dit is zeker het geval bij Heembeton.

Hoe verloopt de samenwerking?

Goed! Samen met Heembeton hebben wij de ontwerpuitgangspunten in 2008 ontwikkeld. Deze hebben ruim 10 jaar goed gefunctioneerd. In het najaar van 2018 hebben wij samen met Erwin Nijeboer en Sietse Klaver gekeken hoe wij samen de uitgangspunten verder kunnen optimaliseren aan de hand van de de productiemogelijkheden van Heembeton en de vragen uit de markt. Ons doel is een prefab-element die onder ideale omstandigheden in de fabriek gemaakt wordt en optimaal aansluit bij de wensen van de klant. Zo hebben wij bijvoorbeeld met Heembeton een nieuwe standaard lateioplossing van 17 cm hoog boven de voordeur ontwikkeld in plaats van de standaard 25 cm. Ook hebben wij samen proeven uitgevoerd om mantels in de elementen te storten, zodat we de waterleiding niet meer op de bouwplaats hoeven af te werken. Deze proeven voeren we eerst in de fabriek uit om deze daarna in een project uit te voeren. Na een evaluatie van de oplossing gaan we deze opnemen in ons concept en kan Heembeton dit ook inzetten voor andere klanten.

En de nieuwe opgerichte klantenteams van Heembeton?

Dat werkt inderdaad fijn. Bij elk onderdeel in het proces weten wij precies bij wie moeten we zijn. Zo hebben we altijd met dezelfde contactpersonen te maken. Dit werkt heel goed, iedereen is op de hoogte en werkt samen om het proces steeds verder te verbeteren.

Over verbeteren gesproken, jullie zijn samen met Heembeton een verbetertraject aangegaan. Wat is het doel?

Wij doen dit met alle aanpalende disciplines. Bij Heembeton betekent dit dat wij ook Nijhuis Toelevering hebben uitgenodigd. De prefab-elementen worden met kozijn op de bouwplaats geleverd, waardoor het kozijn de kritische factor is. Heembeton kan immers pas gaan produceren als het kozijn geleverd is. Voor ons is daarom de belangrijkste verbetervraag: ‘Hoe zorgen wij met elkaar dat het juiste kozijn, op de juiste plek en op het juiste moment aanwezig is?’

Hoe hebben jullie dit aangepakt?

We zijn bij elkaar in de keuken gaan kijken om zicht te krijgen in hoe er gewerkt wordt. Met dit inzicht kunnen we de processen beter op elkaar laten aansluiten. Als eerste gingen we naar de Heembeton-fabriek in Lelystad. Marlon Sait, hoofd magazijn, liet bijvoorbeeld de pakbonnen zien en de wijze waarop de kozijnen geleverd worden. Bij de volgende bijeenkomst zijn we naar Nijhuis Toelevering gegaan.

En wat zijn de eerste uitkomsten?

Vier elementen zijn essentieel om goed samen te kunnen werken; communicatie, proces, informatie en levering. Onze eerste focus is het proces, omdat achteraf eventuele fouten oplossen veel tijd en geld kost en het afbreuk doet aan de kwaliteit. Daarom willen wij het voorbereidingstraject van Heembeton en Nijhuis Toelevering naadloos op elkaar laten aansluiten. Gezamenlijk nemen wij uitgebreid het proces door om deze te optimaliseren.

Nu werken wij als een driehoek samen in plaats van dat het contact via ons (Nijhuis Bouw B.V.) naar Nijhuis Toelevering loopt. De lijntjes zijn korter en persoonlijker, waardoor de telefoon eerder wordt opgepakt om zaken met elkaar te bespreken en te overleggen.

Kun je een voorbeeld geven?

Voor een project in Utrecht waren de peilmaten niet goed doorgegeven, waardoor de uitsparingen voor de kozijnen te groot waren uitgevallen. De productieman van Heembeton merkte dit op en trok meteen aan de bel. Hierdoor heeft Heembeton kunnen voorkomen dat 100 elementen verkeerd werden geproduceerd. Deze oplettendheid hebben wij dat ook hartelijk bedankt met taart voor de medewerkers in Lelystad en Veenoord.

Mooi resultaat

Ja zeker, wij zijn dan ook erg blij met Heembeton als co-maker. Samen werken wij aan de ideale Trento woning.