De 4 constructieve eisen volgens Heembeton

Hoe kan je het beste in prefab beton ontwerpen? Deze vraag heb ik al vele malen gehoord. In de loop der jaren heb ik, terecht, veel bouwers voor prefab beton zien kiezen, vooral omdat ze de voordelen zien in de bouwsnelheid, kwaliteit én de controle over het proces. Maar bij de eerste stappen naar prefab beton is er soms nog wat onwennigheid. Waar moet je rekening mee houden in het ontwerp wanneer je in prefab beton gaat bouwen? En wanneer is het ontwerp nou voordelig en écht efficiënt te gebruiken?

Daarom mijn 4 ontwerp-wetten voor het effectief bouwen in prefab beton. Hierbij ga ik natuurlijk uit van het Heembeton Bouwsysteem: voor- en achtergevels voor de vloeren langs; constructieve verbindingen in de gevels en vloer-dragende wanden; stijve vloerschijven en daken zodat ze hun krachten kunnen afdragen aan de wanden en gevels.

1. Hoofdafmetingen

Door uit te gaan van vaste hoofdafmetingen en gelijke stappen die goed passen in de fabriek, haal je het meeste uit een prefab ontwerp. Uitgangspunt hierbij zijn 3-laagse woningen:

 • Woningdiepte tussen de gevels: 8430 / 9030 / 9630 mm
 • Beukmaat: 5400 / 5700 / 6000 mm
 • Verdiepingshoogte: 2900/ 3000 mm

Natuurlijk is alles mogelijk in de fabriek, maar mijn voorkeur gaat uit naar een woning van: 9630x5400x2900 met een langs-trapgat 3000 x ca. 1100 of een woning van 9630x6000x2900 met een dwars-trapgat van 1500 x ca. 2000. Let hierbij ook op de plaats van het trapgat in het vloerveld. Optimale maten t.o.v. de gevels zijn 1215, 2415 en 3615 mm.

2. Stabiliteit

Als je eenmaal de hoofdafmetingen hebt bepaald, is het zaak om het prefab casco stabiel te maken. Het beste kan je de stabiliteit uit de wanden in de ene richting halen en uit de voor- en achtergevels uit de andere richting. Voordeel hierbij is dat je een vrij indeelbare ruimte krijgt (geen stabiliteitswanden. Om dit principe zo optimaal mogelijk toe te passen worden rij-woningen (4 woningen en meer) door gekoppeld op vloerniveau met 2 sparingen per gevel. Wel moet hier goed op de grootte en de positie van de sparingen gelet worden:

Penanten naast de sparingen minimaal 300 mm en een tussenpenant van 450 mm;

Onderlatei onder sparing op de begane grond 350 mm (is dikte bg-vloer), onderlatei onder de sparing op de verdieping 300 mm en onder de andere sparing ca. 800 mm;

Bovenlateien 300 mm beton (meerdere varianten zijn te vinden in de ‘Ontwerprichtlijn Heembeton prefab casco’ op de website;

3 Afmetingen van de wand- en gevelelementen

Om het meest optimale uit prefab te halen moet je ook goed kijken naar de afmetingen van de losse elementen wand en vloer. Een extra hijsbeweging betekent ook extra montagekosten. Soms zijn die nodig vanuit het ontwerp, maar als je hier van tevoren rekening mee houdt, kunnen wij zo efficiënt mogelijk produceren en het ontwerp met zo weinig mogelijk elementen leveren op de bouwplaats. De maximale elementgroottes vanuit productie en transport zijn:

Wanden en gevels:

 • Lengte max. 10.200 mm, optimaal 10.020 mm;
 • Hoogte max. 3.748 mm, optimaal 3.720 mm;
 • Dikte 90/100/120 mm. Waarbij 100 mm minimaal nodig is voor de wanden en 90 mm vaak voldoende is voor de gevels;

4. Installaties en leidingen in de vloeren

Het installatiepatroon in de vloer heeft ook een grote impact op een prefab ontwerp. Hoe beter de aansluiting van de indelingen van de woning op de mogelijkheden van de vloeren, hoe efficiënter het ontwerp is. De sleutel hierbij is om de zones die afhankelijk zijn van installatiewerk zoveel als mogelijk boven elkaar in de woning plaatsen. Voor een optimale indeling van de woning met betrekking tot het leidingverloop en de installaties wordt rekening gehouden met het volgende:

 • Indien de keuken en de badkamer tegen een gevel is gesitueerd, zorg ervoor dat ze allebei tegen, of de voorgevel of de achtergevel, gesitueerd zijn;
 • Als de badkamer in het midden van de woning komt, plaats dan de keuken eronder, waardoor een leidingschacht in het midden van de woning mogelijk is;
 • Een leidingschacht voor riolering of ventilatie bij voorkeur niet in een lepe hoek of tegen de trap plaatsen, tegen de gevel is wel goed mogelijk;
 • Bij een WTW kiezen voor kernzijdig inblazen, waardoor er zo min mogelijk leidingen en dus leidingvloeren toegepast hoeven te worden;
 • Op de bovenste laag ervoor zorgen dat de installaties geplaatst worden boven de keuken/badkamer-zone. Tevens zoveel mogelijk leidingen over de vloer verslepen: bijvoorbeeld achter knieschotten of koven in de technische ruimte.

Dit waren mijn belangrijkste uitgangspunten voor een goed prefab betonnen casco-ontwerp. Met Heembeton bieden we de prefab betonnen gevels, wanden en top-elementen om dit uit te voeren, waarbij wij zorgen dat je de optimale prefab-oplossing krijgt. Denk aan een korte bouwtijd, een constante en gecontroleerde kwaliteit en een schone bouwplaats. Daarnaast is er nauwelijks of geen afwerking aan de wanden nodig. De Heembeton-elementen zijn geschikt voor de woningbouw, zowel grondgebonden als voor appartementen.