Duurzaamheid/milieu

Heembeton realiseert duurzame en innovatieve bouwoplossingen. We streven met onze klanten en ketenpartners naar verdere verbetering. Zo focussen we ons op het minimaliseren van onze ecologische voetafdruk. Bijvoorbeeld door ons energieverbruik en afval te beperken, hergebruik van materialen en de mogelijkheid voor vervangende grondstoffen te bekijken. Circulariteit in bouwmaterialen en bouwonderdelen vormen dan ook een integraal onderdeel van onze toekomstvisie.

Benieuwd naar de projecten en verbeteringen die wij hebben doorgevoerd?

Hieronder geven wij je inzicht waar wij mee bezig zijn. We zetten projecten op, voeren deze uit en verbeteren onze werkwijze. Zo willen we elke dag duurzamer gaan werken.

Samen bouwen wij de toekomst.

Betongranulaat

Op beide productielocaties wordt 50% van het toegepast grind, als primair grondstof, in onze producten vervangen door betongranulaat waardoor de producten circulair zijn.

Slibwater

Slibwater wordt hergebruikt in de mengsels als aanmaakwater en als voorbevochtiging van de betongranulaat.

Zand 0-1 mm

Naast het reguliere zand wordt er in onze betonmengsels ook hele fijn fractie zand verwerkt. Deze fractie is een bijproduct, die ontstaat bij het winnen van zand. Door de mengsels te optimaliseren hebben we dit fijne zand geïntegreerd in onze mengsels en waardoor er minder vulstof in poedervorm (bv kalksteenmeel) benodigd is.

Hergebruik

Afgekeurde betonelementen en restbeton worden extern gebroken en als betongranulaat door ons hergebruikt.

Attestrecepten

In Veenoord wordt grotendeels gebruik gemaakt van attestrecepten. Hierdoor zijn lage cementgehaltes mogelijk, waardoor er sprake is van een sterke CO2-reductie.

Duurzame olie en reinigingsmiddel

De ontkistingsolie, menger- en materieelolie en de reinigingsmiddel welke wij gebruiken zijn milieuvriendelijk (etiketteringsvrij).

Fossiele brandstoffen

Binnen Heembeton streven we naar het reduceren in het gebruik van fossiele brandstoffen, zoals aardgas en brandstoffen. Dagelijks wordt er continue gestuurd op het gebruik van aardgas om deze tot een minimum te beperken voor het laten uitharden van onze producten. Naast fossiele brandstoffen, beoordelen we ook andere verbruiken kritisch en worden er investeringen doorgevoerd waardoor we het verbruik kunnen reduceren.

Laadpalen en ledlampen

Wij werken mee aan een duurzame energie. Een deel van het wagenpark is elektrisch aangedreven.
Wij beoordelen ons elektriciteitsverbruik kritisch en worden er met regelmaat investeringen doorgevoerd waardoor we het verbruik verder kunnen reduceren.

Scheiden afval

Vele soorten afval worden gescheiden en veelal extern hergebruikt.

NEN-EN ISO 14001 milieuzorgcertificaat

Wij besteden structureel aandacht aan onze milieuprestaties.