De ideale vloer nabij het trapgat

Voor verdere prefabricage bij trapgaten in woningen is de cascoplaat ontwikkeld. Bij toepassing van deze vloerplaat komt het raveelijzer ter plaatse van het trapgat te vervallen en wordt het aantal hijsbewegingen per woning flink gereduceerd. Zeker als ook gekozen wordt voor toepassing van de cascovloer in de gehele woning.

Technische uitgangspunten

Aan de bovenzijde kan de vloer voorzien worden van sleuven. Hierin kunnen op de bouwplaats leidingen
worden gelegd voor riolering of ventilatie. De combinatie met kanaalplaatvloeren is goed mogelijk. De cascovloer wordt in principe toegepast naast de raveling van het trapgat. Dit vloerdeel kan in één keer dichtgelegd worden met de cascovloer. Deze ligt dan met speciale ‘handjes’ op de naastliggende doorgaande kanaalplaat. Het voordeel hierbij is dat het raveelijzer komt te vervallen en dat de trapgaten in L-vorm zijn te realiseren.

De cascovloer kan ook gebruikt worden om het gehele vloerveld dicht te leggen. Als gekozen wordt om de cascovloer te combineren met Heembeton prefab-wanden kan een aanzienlijke besparing in bouwtijd gerealiseerd worden.

Zonder omkijken bouwen

Wij regisseren voor jou het ruwbouwproces van geïntegreerde BIM-engineering tot en met de montage van het casco. Wij nemen de verantwoordelijkheid voor de voortgang en beperken hiermee het risico op faalkosten. Met de Heembeton casco-oplossing ben je verzekerd van kwaliteit, efficiëntie en een helder proces.

Iets voor jou? Klik hier