Tastbare duurzaamheid, van verantwoord betoncasco tot veilig bouwproces

Heembeton gaat graag in gesprek met aannemers en ontwikkelaars over wat hun ambities op het gebied van duurzaamheid. Wij willen een bijdrage leveren bij ontwerp, productie en montage van elementen. Joost van Assem, manager marketing & sales bij Heembeton: “Soms is het bij duurzaamheid en veiligheid zinvol om even op de stoel van de aannemer of ontwikkelaar te gaan zitten. En je afvragen hoe je als maaksector de duurzaamheidsdoelen binnen een bouwproject tastbaar kunt maken. We zijn als fabrikant van prefab betonnen casco’s altijd bezig geweest met het doen, het maken. Nu willen wij meer duiding geven aan zaken als veiligheid, duurzaamheid en milieu binnen het maakproces. Zodat we het morgen structureel beter doen dan vandaag.”

 

Volgens Joost van Assem is duurzaamheid voor zowel Heembeton als bouwpartijen niet altijd eenvoudig te duiden. “Daarom willen wij duurzaamheid vooral tastbaar maken. Vanzelfsprekend kijk je daarbij allereerst naar je eigen productie- en bedrijfsproces. Daarin zit een scala aan maatregelen om je milieu-footprint te verlagen. Dat is een continuproces; elke keer weer ‘stretchen’ voor minder impact. Bij voorkeur in samenwerking met de klant. Kan het betonnen casco van die grondgebonden woning of dat kantoorgebouw over 100 jaar een nieuw leven krijgen? Kan het betonmateriaal dan worden hergebruikt? Is er sprake van een ‘veilig ontwerp’ dat ook aandacht heeft voor de mensen op de bouwplaats? Brengen de woningen en de wijk een duurzaam wooncomfort voor de gebruikers? De inzet van Heembeton volgt de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties en die zijn zeer breed georiënteerd. Dan kijk je allang niet meer alleen naar het produceren van een betonelement, dan kijk je naar people, planet, solutions.”

Erik de Vries, innovatie- en productmanager van Heembeton, haakt in: “Neem de veiligheid voor onze mensen in de fabriek en de mensen op de bouwplaats. Veiligheid staat bij ons echt op nummer één. Bezoekers aan onze productielocaties in Lelystad en Veenoord kijken vreemd op als ze zien dat productiemedewerkers ook veiligheidsbrillen dragen, naast andere PBM’s. Je kunt de productie en het transport van betonelementen veilig maken, het komt daarna aan op een veilige montage middels heldere instructies en praktische toolboxen. We werken voor de montage in veel gevallen met vaste partners en die verzaken niet in hun aandacht voor veiligheid. Daarnaast bieden wij de aannemers, die zelf de montage van betonelementen op zich nemen, neutrale veiligheidscoördinatoren aan om instructies op de bouwplaats te verduidelijken. Indien gewenst organiseren wij toolbox-meetings voor aannemers over het veilig monteren. Met trede 3 op de Veiligheidsladder leggen wij een prima basis voor een veilig bouwproject in prefab beton.”

Innovatieve schoorankers

Daarnaast blijft Heembeton innoveren op het gebied van veiligheid en duurzaamheid. Samen met Mavotrans is een product ontwikkeld waarmee snel en efficiënt sparingen t.b.v. schoorankers in de betonwanden kunnen worden gerealiseerd. In de fabriek worden met behulp van slimme magnetische gatenmakers nauwkeurig gaten in de prefab betonwanden gemaakt, waardoor boren op de bouwplaats niet meer nodig is.

 

Op de bouwplaats kan vervolgens het schooranker veilig worden aangebracht. Bovendien kan hetzelfde schooranker ook gebruikt worden voor de vloer.

De Vries vervolgt: “Kijk je naar innovaties op het vlak van duurzaamheid, dan zijn we bezig met een pilot met geopolymeren als alternatief bindmiddel in beton. Dat verbetert direct het milieuprofiel van beton. Succesvolle stappen zijn gezet in het gebruik van secundaire grondstoffen. Thans passen wij al 50% betongranulaat toe in het prefab beton voor grondgebonden woningen. Soms staan regelgeving of ontwikkelingen innovaties in de weg. Het dak van de productielocatie in Lelystad is gerenoveerd. We wilden het dak graag vol leggen met zonnepanelen, maar het elektriciteitsnet kan het niet aan. We maken het nu wel ready voor zonnepanelen. Bij geopolymeerbeton maak je gebruik van reststoffen van de hoogovenindustrie, maar men probeert juist die reststoffen te verminderen. Er zijn dus uitdagingen, maar als Heembeton blijven wij zoeken naar oplossingen.”

Geen greenwashing

Eén van die oplossingen is het verlengen van de levensduur van bouwwerken. Van Assem: “Beton is decennialang van waarde voor een woning/gebouw. En daarna heb je nog een goed  herbruikbare grondstof. Maar beton is nog lang niet aan de finish qua mogelijkheden. Heembeton gaat verder in de zoektocht om de milieu-footprint van beton te verlagen. Dat willen wij samen met onze klanten doen, want als we blijven uitgaan van de goedkoopste oplossingen, bijvoorbeeld de keuze van bindmiddelen, dan maak je morgen wat je vandaag ook maakt. En het kan anders en beter. Meer aandacht voor ons milieu en tegelijkertijd prima haalbaar voor marktpartijen, zonder greenwashing. Dat is een gezond uitgangspunt.”

Over gezond gesproken: om de biodiversiteit te vergroten is de productielocatie in Lelystad gastheer van 60.000 bezige honingbijen. Joost van Assem: “Deze bestuivers zijn van levensbelang, want meer dan 70% van ons voedsel is afhankelijk van de bestuiving door bijen en andere insecten. Duurzaamheid is bij Heembeton echt meer dan een duurzaam betonproduct. Inzet op biodiversiteit klinkt misschien vreemd vanuit de hoek van een betonfabrikant, maar het past binnen onze duurzaamheidskoers.

Samen bouwen wij de toekomst.