Vergroten van de biodiversiteit

Om de biodiversiteit te vergroten heeft Heembeton te Lelystad er sinds het najaar van 2021 60.000 bezige honingbijtjes bij. Deze honingbijtjes – bestuivers – zijn van levensbelang voor ons. Meer dan zeventig procent van ons voedsel is afhankelijk van de bestuiving door bijen en andere insecten. De populatie van bestuivers neemt echter af, onder andere door een steeds groter gebrek aan gevarieerde voeding en het gebruik van pesticiden.

Door samen te bouwen met deze honingbijtjes hopen wij de kwaliteit van de natuurlijke omgeving verbeteren.

Feitjes

Feitje: om een druppel honing te produceren moet een bij 1.500 bloemen bezoeken, elke keer dat ze uitvliegt kan ze ongeveer 100 bloemen langs.

Feitje: om 1 kilo honing te produceren is 2 kilo nectar nodig, dit omdat honing ruim 50% minder water bevat dan nectar.

Feitje: een bijenvolk heeft per jaar 60 kilo honing en 30 kilo stuifmeel nodig, dit is seizoen afhankelijk.

Feitje: honingbijen zijn een indicator voor ons leefmilieu, ze vertellen niet alles, maar hebben wel een signaalfunctie. Zij leveren dus een grote bijdrage aan onze samenleving!