Woonconcept van ForMaat

In een mooi co-partnerschap met Jorritsma Bouw Adviesbureau Sijperda-Hardy, IJB Groep B.V. en Rc Panels hebben we een innovatieve stap genomen in het concept Woning van ForMaat! Voor één- en tweepersoonshuishoudens kunnen we vanaf nu met een uitgekiend montagesysteem “plug & play” woningen bouwen. Dit nieuwe type woning heeft een zeer snelle bouwtijd, zonder concessies te doen aan het energieconcept en het wooncomfort. Dat betekent: 80m2 woonoppervlak, lage woonlasten en een gebruiksvriendelijke installatie.

Met de Woning van ForMaat hebben we samen een concept ontwikkeld waarbij we maatwerk leveren. Het gevelbeeld is aanpasbaar naar de locatie waar we bouwen, dus passend in iedere omgeving. Wij bouwen vanuit de huidige en toekomstige woonwensen van opdrachtgevers en bewoners binnen de financiële kaders.